Antanai

Antãnai dkt. Pas tẽtą važiãvom per Antanùs.

.

Look at other dictionaries:

  • žabangos — sf. pl. (1) J.Jabl(Skp), DŽ, NdŽ, KŽ, Ms, Slnt, Prk, (3); Sut, Rtr, ŠT59, ŽŪŽ91 1. žr. žabangai 1: Užstatė ant kūtės žabangas ir pagavo šešką Skrb. Eisim žabangų̃ statyt Mrc. Pakliuvo žvirblis tosen žabangosen LTR(Ln). Paukščius žabangomis gaudo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšnekdinėti — Lš žr. apšnekėti 3: Žmonės ją be reikalo apšnekdinėjo Vvs. Antanai, negirdì, kap mes tave apšnekdinėjam Sem. šnekdinėti; apšnekdinėti; peršnekdinėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėbterti — dėbterti, ia, ėjo žr. dėbterėti: Antanai, dėbterk, ar kas neateina Vrn. Iš paniūrų akim dėbteria – ar gali būti toks geras žmogus Mrs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eiti — eĩti, eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo) 1. intr. (tr.) SD144, R, H judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Einu keliu B. Jis ne ė̃jo, o bėgo DŽ. Vaikai eĩna riešutaut An. Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų J.Jabl. Nebėr kada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištverti — 3 ištverti, ìštveria, ištvėrė NdŽ 1. intr. išbūti patvariam, tinkamam, išsilaikyti: Geri pastatai šimtmečius ìštveria DŽ1. Ir teip kur vien gyveno senovė[je] lietuvių tauta, visur tenai paliko jųjų kapai minavonei, kurie daugio[je] vieto[je]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kryžius — krỹžius sm. (2) K, OZ27; Vln35, SD119, R, M 1. stiebas su skersiniu viršutiniame gale – pagrindinis krikščionybės simbolis: Esąs ir kryžius pastatytas jo darbų atminimui J.Jabl. Prie pat kelio stovėjo senas, pakrypęs kryžius A.Vien. Pakalnėn… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kušta — kuštà sf. 1. žr. kuštalas: Tę nėra kuštų Lp. ^ Kuštos namus gadina Ldk. 2. scom. kas kuždomis kalbasi: Tai jau Antanaĩ tokie kùštos – nieko nuo jų nei sužinosi, nei išgausi, ko reikia Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvailioti — kvailioti, ioja, iojo intr., kvailioti, ioja, iojo 1. būti kvailam, netekti proto: Mergina ne po ilgam pradėjus kvailioti ir apie velniukus nuolatai pasakoti BsMtI29. Mergina iš palengvo pasitaisė, nors ne su visai, nes retokai dar vis kvailiojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pantanas — pantãnas sm. (2) flk. pravardinis Antano epitetas: Antanai pantãnai, kur tavo pati? Vlkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plūsti — plūsti, ta (plūdžia [K]; N), plūdo (plūdė [K]; N) 1. intr. H, R143 tekėti, bėgti, srovėti: Voryčia pro ilgąjį tiltą plūsta į Šyšą Šlu. Jūra plūstanti par Žvingius ir Pagramantį P. Upė tebebuvo pavasariškai gili, ir jos srovė veržliai plūdo per… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.